Nowy kurs Akademii PARP: „Biznesplan”

Nowy kurs Akademii PARP: „Biznesplan”

Planowanie jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania strategicznego w firmie. Pomaga to w kontroli nad realizowaniem założonych celów, wytycza ścieżkę, którą powinno kroczyć przedsiębiorstwo, a także ułatwia podejmowanie przyszłych decyzji. Biznesplan może...
VENTEAMER w Hub of Talents 2

VENTEAMER w Hub of Talents 2

W Parku Przemysłowym Łomża w ramach Hub of Talents 2 inkubację rozpocznie zespół VENTEAMER, który opracowuje platformę finansowania w modelu Financing as a Service (FaaS), opartą na technologii blockchain która umożliwi zawieranie bezpośrednich transakcji pomiędzy...
ARENA w Hub of Talents 2

ARENA w Hub of Talents 2

W Parku Przemysłowym Łomża w ramach Hub of Talents 2 inkubację rozpocznie startup ARENA, który pracuje nad stworzeniem i skomercjalizowaniem usługi  opartej o autorską grę sportową dla dzieci i młodzieży z zastosowaniem rozwiązań typu AR (rozszerzona...