W dniu 23 listopada 2017r., w Parku Przemysłowym Łomża Sp. z o.o. odbyło się kolejne cykliczne spotkanie „Vademecum rynków zagranicznych – Litwa”, które  skierowane było do wszystkich przedsiębiorców chcących prowadzić działalność na tym rynku, inwestować oraz rozwijać swoje przedsiębiorstwa  we współpracy biznesowej z przedsiębiorcami litewskimi.

Uczestników konferencji powitał Pan Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o., który przedstawił szczegółowy program spotkania zorganizowanego w partnerstwie z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego.

W pierwszej części konferencji Pan Wojciech Szmit Doradca Przedsiębiorczości z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w swoim wystąpieniu zaprezentował projekt Enterprise Europe Network. Jest to największa sieć w Europie, dostarczająca wiedzę  i świadcząca usługi dla przedsiębiorstw – stwierdził Wojciech Szmit. Podlaski ośrodek Enterprise Europe Network pomaga przedsiębiorcom z terenu województwa Podlaskiego  w rozwijaniu potencjału innowacyjnego oraz zwiększaniu poziomu konkurencyjności na rynku europejskim – mówił Wojciech Szmit.

W dalszej części spotkania Pan Jerzy Karasiuk Radca i Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie przedstawił możliwości współpracy biznesowej z rynkiem litewskim. Przekazał aktualne informację rynkowe potrzebne do planowania, organizowania eksportu i inwestycji poza granicami Polski oraz rozpoznania lokalnego ryzyka rynkowego i udziału w przedsięwzięciach promocyjnych. Radca Handlowy przybliżył  dane charakteryzujące polsko – litewską wymianę handlową m.in. prognozy, statystyki oraz wykresy dotyczące eksportu polskich towarów na Litwę.  Polska była, jest i będzie zawsze ważnym partnerem w Polsko – Litewskiej wymianie handlowej towarów i usług – stwierdził Jerzy Karasiuk.

Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Januszkiewicz I sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, który udzielił praktycznych informacji na temat działalności na rynku litewskim. Przedstawił specyfikę prowadzenia biznesu na Litwie, uwarunkowania prawne, ekonomiczne, możliwości inwestowania oraz „kulturę” prowadzenia biznesu. W szczególności przybliżył warunki eksportu towarów i usług, taryf celnych, podatkowych, możliwości zakupu nieruchomości i szukania porad prawnych lub firm windykacyjnych, informacje o przetargach publicznych oraz zasady  prowadzenia działalności  gospodarczej. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie powstał w celu wspierania polskich firm, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Misją wydziału jest  pomoc zagranicznym firmom, zainteresowanym kupnem polskich towarów i usług oraz inwestycjami w Polsce – mówił Krzysztof Januszkiewicz.

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny podczas którego przedsiębiorcy z zainteresowaniem zadawali pytania odnośnie funkcjonowania rynku litewskiego.