Komisja Europejska pozytywnie oceniła pilotaż projektu Platformy startowe dla nowych pomysłów, w którym uczestniczył Park Przemysłowy Łomża oraz wyraziła zgodę na kontynuację tego projektu. Podstawą pozytywnej oceny było spełnienie zakładanych celów projektu, który umożliwił przetestowanie modelu wdrażania interwencji służącej wsparciu przedsiębiorczości startupowej w Polsce Wschodniej.

Przypomnijmy, że do projektu „Platform startowych dla nowych pomysłów Hub of Talents”, wpłynęło ok. 650 zgłoszeń, spośród których do inkubacji wybrano 70 spółek. Przez kilka miesięcy rozwijały one swoje projekty pod okiem doświadczonych opiekunów i mentorów, a na koniec 67 z nich otrzymało rekomendację. Uprawniała ona do ubiegania się o dofinansowanie w wysokości do 800 tys. zł z kolejnego poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Ostatecznie wsparcie finansowe otrzymało 35 z 56 startupów Hub of Talents, które się o to ubiegały.

Ministerstwo Rozwoju poinformowało nas, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na kontynuację wdrażania działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 w pełnym zakresie. Podstawą tej pozytywnej oceny było spełnienie zakładanych celów: program umożliwił przetestowanie modelu wdrażania interwencji służącej wsparciu przedsiębiorczości startupowej w Polsce Wschodniej oraz pozwolił zidentyfikować rozwiązania, których zastosowanie w kolejnej edycji programu Platform startowych przyczyni się do zwiększenia jego efektywności, skuteczności i jakości programu.

Już pod koniec I kwartału 2018 r. zostanie ogłoszony konkurs na „Stworzenie kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych startupów przez ośrodki innowacji” w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia 2014-2020, czyli wybór animatorów platform. Wyłonione Platformy startowe, po wakacjach rozpoczną przyjmowanie pomysłów na startup.

Projekt Platforma startowa „Hub of Talents” prowadzony był przez sześć technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, w tym przez Park Przemysłowy Łomża.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, pogratulować sukcesu wyłonionym startupom, a także podziękować kolegom i koleżankom z następujących Parków: Białostocki Park Naukowo- Technologiczny, Park Naukowo- Technologiczny w Ełku, Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny,Park Naukowo-Technologiczny, Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o. i Elbląski Park Technologiczny” – powiedział Andrzej Kiełczewski Prezes Parku Przemysłowego Łomża.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia.