Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych organizuje 18 stycznia 2018r. o godz. 10.00 bezpłatne szkolenie nt. „ E – składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS”, które skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i osób planujących założyć swoją firmę, chcących poznać szczegółowe zasady funkcjonowania e – składki lub uzupełnić wiedzę z tego zakresu.

Celem spotkania jest omówienie krok po kroku w sposób szczegółowy zasad opłacania i rozliczania składek od 1 stycznia 2018r.

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte. W 2018 r. płatnik jednym przelewem opłaci składki na:

  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie dokonywał tylko jednego. Poniesie też niższe koszty oraz uniknie popełnienia wielu błędów, bo nie będzie podawał w przelewie, tak jak obecnie, danych identyfikacyjnych m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL, a także okresu i typu wpłaty. Dzięki temu, że płatnik będzie miał swój numer rachunku składkowego, ZUS od razu zaksięguje wpłaty na jego koncie. Będą one automatycznie powiązane z jego kontem (kontem płatnika składek).

Szkolenie odbędzie się 18 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Parku Przemysłowego Łomża  Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166.

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 17.01.2018r. do godz. 15.00

na e-mail: recepcja@parklomza.pl lub telefonicznie (86) 219 93 23.