W dniu 30 stycznia 2018r., w Parku Przemysłowym Łomża Sp. z o.o. odbyło się szkolenie nt. „Informatyczne aspekty obsługi JPK_VAT”, które było skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i osób planujących założyć swoją firmę, chcących poznać szczegółowe zasady funkcjonowania obsługi JPK_VAT lub uzupełnić wiedzę z tego zakresu.

Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. zorganizował odpłatne szkolenie, którego celem było przygotowanie przybyłych uczestników do tworzenia i wysyłania w postaci elektronicznej pliku JPK_VAT, dotyczącego ewidencji zakupu  i sprzedaży VAT. W Polsce Jednolity Plik Kontrolny wprowadzany jest stopniowo, objął już przedsiębiorców dużych, średnich i małych, a od 1 stycznia 2018r. został rozszerzony również na właścicieli mikroprzedsiębiorstw.

W pierwszej części prowadzący spotkanie Pan Krzysztof Cwalina zapoznał przedsiębiorców z podstawowymi aspektami prawnymi funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Stwierdził, iż jest to mechanizm, który umożliwia organom skarbowym otrzymywanie, kontrolowanie i analizowanie danych ewidencjonowanych w księgach rachunkowych. W szczególności informacji dotyczące rejestru zakupów i sprzedaży w danej działalności gospodarczej, którą prowadzi przedsiębiorca. Następnie omówione zostały praktyczne aspekty JPK, gdzie nastąpiło przygotowanie uczestników do wdrożenia zasad, odpowiadających wymogom tzw. Jednolitego Pliki Kontrolnego (JPK) oraz umożliwiających przekazywanie danych dotyczących ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, ksiąg rachunkowych oraz pozostałych struktur logicznych w formie elektronicznej.

Na zakończenie szkolenia Pan Krzysztof Cwalina udzielił uczestnikom odpowiedzi na pytania związane z JPK, które pojawiły się w trakcie warsztatów.