Finansowanie zwrotne – możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020– spotkanie informacyjne.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży, Park Przemysłowy Łomża oraz Łomżyńska Izba Przemysłowo-Handlowa organizują spotkanie informacyjne nt. „Finansowanie zwrotne – możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020″.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 marca 2018r. w Parku Przemysłowym Łomża ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166, w godz. 10:30 – 13:30, w sali konferencyjnej (parter); skierowane do przedsiębiorców oraz osób planujących założyć działalność gospodarczą.

Spotkanie poprowadzą: przedstawiciel BGK oraz przedstawiciele pośredników finansowych.

Program spotkania
Godzina Temat
10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15 Wprowadzenie do spotkania, omówienie zakresu działalności sieci PIFE – specjalista ds. funduszy europejskich
11.15 – 11.45 Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe udzielana w ramach RPOWP 2014-2020/Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach – przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i konsorcjum firm: ECDF i Mega Sonic.
11.45 – 12.15 Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPOWP 2014-2020/Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych – przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.00 Pożyczka Termomodernizacyjna w ramach RPOWP 2014-2020/Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach – przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.
13.00 – 13.30 Pytania i odpowiedzi

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o potwierdzenie przybycia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie (86) 219 93 23 do dnia 14.03.2018r. do godz. 15:00