Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Park Przemysłowy Łomża oraz AVIVA zapraszają na spotkanie: „Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie”, które odbędzie się 23 marca 2018r. (piątek), o godz. 11.00 w sali konferencyjnej (parter) Parku Przemysłowego Łomża, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166.

Seminarium ma na celu krok po kroku przeprowadzić uczestników przez proces poprawnego sporządzania umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, ich zabezpieczenia i wykonania. Na seminarium zostaną zaprezentowane wzory klauzul umownych oraz analiza wybranych przypadków. Ponadto seminarium będzie połączone z dyskusją, sesją pytań i odpowiedzi oraz rozwiązaniem praktycznych problemów w oparciu o konkretne stany faktyczne.
Spotkanie poprowadzi Pani Monika Drab-Grotowska, radca prawny w Kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler oraz wykładowca w Akademii Stosowania prawa, Prezes Zarządu spółki doradczej w zakresie prawa żywnościowego IGI Food Consulting, która posiada szerokie doświadczenie m. in. dzięki zasiadaniu w radach nadzorczych takich spółek jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.”, „Pilmet S.A.”, „Huta Szkła Ujście S.A.”, a także zarządzając spółką inwestycyjną.

Program spotkania:
10.45– 11.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
11.00 – 11.05 Powitanie gości i uczestników
Andrzej Kiełczewski – Prezes Parku Przemysłowego Łomża
Wojciech Szmit – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
11.05 – 11.10 Prezentacja projektu Enterprise Europe Network
Wojciech Szmit – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
11.10 – 12.40 Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie
– elementy profesjonalnej umowy,
– zabezpieczanie interesów na etapie negocjacji,
– list intencyjny, a umowa przedwstępna,
– prawne formy zabezpieczenia wykonania umowy,
– oferta i jej przyjęcie wg prawa krajowego i międzynarodowego,
– kolizja wzorców kontraktowych.
Monika Drab-Grotowska – radca prawny, Kancelaria Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler, Akademia Stosowania Prawa
12.40 – 13.00 Przerwa kawowa
13.00 – 14.30 Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie
– zaliczka a zadatek-różnice w prawie krajowym i międzynarodowym,
– reguły INCOTERMS,
– najważniejsze odstępstwa od polskich regulacji w odniesieniu do systemów zagranicznych,
– język umów,
– zakończenie umowy – możliwości i skutki prawne,
Monika Drab-Grotowska – radca prawny, Kancelaria Drab- Grotowska, Juszczyńska, Achler, Akademia Stosowania Prawa
14.30 -15.15 Panel dyskusyjny

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o potwierdzenie przybycia do 21 marca 2018 r. do godziny 15.00 za pomocą formularza rejestracyjnego on-line dostępnego na dole strony.

Informacji dotyczących spotkania udzielają:
– Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Łomża – 86 215 16 90, szmit@pfrr.pl
– Park Przemysłowy Łomża – 86 219 93 23, recepcja@parklomza.pl