Kongres Liderów Zmian to cykliczne i największe w północno – wschodniej Polsce wydarzenie, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o źródłach zmian w gospodarce oraz mechanizmach ich adaptacji w organizacjach. To także pole dialogu o roli Lidera w procesie zmian.Ambicją organizatorów jest inspirowanie uczestników wydarzenia do poszukiwania nowych kompetencji oraz tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i popularyzacji dobrych praktyk w zakresie radzenia sobie ze zmianą w nowych realiach życia gospodarczego i społecznego.

Hasło przewodnie tegorocznego kongresu: Przewaga dzięki współpracy – wyzwania Gospodarki 4.0 określa merytoryczne obszary dyskusji na temat wyzwań, które determinują funkcjonowanie menedżera we współczesnym świecie. Zgodnie z dobrym zwyczajem lat ubiegłych w drugim dniu Kongresu wszystkim jego uczestnikom proponujemy cykl praktycznych warsztatów kształtujących wiedzę i umiejętności, oraz najbardziej pożądane kompetencje menedżera Gospodarki 4.0.

Z perspektywy uczestników III KONGRES LIDERÓW ZMIAN to wyjątkowa okazja do poznania:
• praktycznej wiedzy na temat skutecznego zarządzania zmianą;
• najlepszych praktyk we współpracy na linii biznes, nauka, administracja;
• refleksji nad przyszłością, talentami i procesem zmian;
• postaw, wzorców myślenia i zachowań Liderów Zmian;
• sztandarowych założeń Gospodarki 4.0;
• metodologii wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie;
• narzędzi menedżerów nowej ery;
• spotkania i rozmowy z Liderami Zmian.

RAMOWY PROGRAM KONGRESU
Dzień I – 20.04.2018 – piątek
08.00 – 09.00 Rejestracja uczestników
09.00 – 09.05 Otwarcie Kongresu – Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
w Białymstoku
09.05 – 09.20 Wystąpienia gości i partnerów Kongresu
09.30 – 09.40 Przedstawienie idei Kongresu
Sesja I. Zrozumieć świat – warunki Gospodarki 4.0
09.40 – 10.00 Budowanie relacji i współpracy w biznesie- dr Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby
Gospodarczej
10.00 – 10.30 Polska Platforma Przemysłu 4.0- Andrzej Soldaty, Lider projektu „Platforma Przemysłu
Przyszłości”
10.30 – 10.50 Najlepsze przykłady współpracy na linii biznes, nauka, administracja publiczna – rola
samorządów – Zuzanna Bartczak, Menedżer PwC
10.50 – 11.00 Region w warunkach Gospodarki 4.0 – dobra praktyka
11.00 – 11.30 przerwa kawowa

Sesja II. Nadążyć za nowym – kompetencje przyszłości
11.30 – 11.50 Zrozumieć współczesnego klienta- Maciej Kroenke, Dyrektor PwC
11.50 – 12.10 Inżynier 4.0. Czy jesteś gotowy na zmiany?- Jarosław Gracel, Członek
Zarządu Operacyjnego, Dyrektor ds. Przemysłu 4.0, ASTOR sp. z o.o.
12.10 – 12.50 Komunikacja międzypokoleniowa- Tomasz Kammel, dziennikarz,
trener wystąpień publicznych
12.50 – 13.00 Kompetencje przyszłości w regionie – dobra praktyka
13.00 – 13.40 lunch

Sesja III. Narzędzia menedżerów nowej ery
13.40 – 13.55 Samsung Knox – narzędzie menedżera 4.0 – Mariusz Gąsiorek-Tatarski, Senior Trainer B2B
Mobile IM Division, Samsung Polska
13.55 – 14.35 Skuteczny lider – im więcej technologii, tym więcej budowania relacji i współpracy w biznesie
– Nikolay Kirov, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju – Kozminski Executive Business School
– Akademia Leona Koźmińskiego
14.35 – 14.50 Czy sztuczna inteligencja będzie lepszym szefem, niż Ty?- Aleksander Fafuła, Menedżer PwC
14.50 – 15.00 Narzędzia menedżerów nowej ery w regionie – dobra praktyka
15.00 – 16.00 Panel ekspertów: Przyszłość gospodarki – technologia czy ludzie?
Moderator: Sebastian Rynkiewicz – Koordynator Klastra Obróbki Metali

Dzień II – 21.04.2018 – sobota
WARSZTATY
1. Przygotowanie firmy produkcyjnej do robotyzacji – Karina Szewczyk, specjalista ds. robotyzacji produkcji,
ASTOR sp. z o.o.
2. Innowacja – ciężka praca czy chwila olśnienia?- Marta Marczak, Dyrektor PwC.
3. Samsung Knox – jak wykorzystywać narzędzia menedżera 4.0- ekspert Samsung Polska.
4. Innowacja pracownicza- Beata Cichocka-Tylman, Dyrektor PwC.
5. Jak wdrażać zmiany w erze Przemysłu 4.0 – Andrzej Krótki, Instytut Doskonalenia Produkcji.
6. Jak wejść w rzeczywistość 4.0, aby uniknąć SPAZM-u – Wiesław Grabowski, Szkoła Zarządzania Zmianą.
7. Przewaga dzięki współpracy – Piotr Pilipczuk, Prezes Values Team, Executive Coach ICC.
8. Workforce of the future, czyli kadry przyszłości i zmieniająca się rola HR- Agnieszka Batkiewicz
oraz Karolina Tuzinek, PwC.