W dniu 23 marca 2018,w godzinach 11.00 – 15.00 w sali konferencyjnej Parku Przemysłowym Łomża przy ul. Sikorskiego 166 odbyło się seminarium „Umowy w międzynarodowym obrocie gospodarczym – zawieranie i zabezpieczanie”.

Spotkanie zorganizowane we współpracy Ośrodka Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Parku Przemysłowego Łomża i AVIVA poprowadziła pani Monika Drab-Grotowska – Radca prawy w Kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler oraz wykładowca w Akademii Stosowania Prawa.

Na wstępie uczestników przywitał Pan Andrzej Kiełczewski Prezes Parku Przemysłowego Łomża, który przybliżył cel seminarium.  Umowy zawieramy w czasie  „pokoju” ale  na czas „wojny”  – powiedział Andrzej Kiełczewski- dlatego też ważne jest aby dobrze zabezpieczyć swoje interesy – stwierdził Prezes Parku. Następnie Pan Wojciech Szmit reprezentujący Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego zaprezentował projekt Enterprise Europe Network.

W pierwszej części spotkania zainteresowani zapoznali się z elementami profesjonalnej umowy, dowiedzieli się jak ważne jest zabezpieczanie interesów już na etapie negocjacji, czym różni się list intencyjny od umowy przedwstępnej, jakie występują prawne formy zabezpieczenia wykonania umowy oraz na czym polega składanie oferty i jej przyjęcie wg prawa krajowego i międzynarodowego.

Następnie, po krótkiej przerwie, podjęto tematykę zaliczki i zadatku, omówiono różnice występujące w prawie krajowym i międzynarodowym dotyczące tych pojęć, przedstawiono reguły INCOTERMS, wskazano najważniejsze odstępstwa od polskich regulacji w odniesieniu do systemów zagranicznych, podniesiono istotny aspekt języka umów. Podczas seminarium zwrócono uwagę na skutki prawne zawieranych umów. Doświadczona prelegentka przedstawiła wzory klauzul umownych, przeprowadziła analizę wybranych przypadków, przeprowadziła uczestników seminarium przez proces poprawnego sporządzania umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym.

Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym. Sesja pytań i odpowiedzi dotyczyła rozwiązywania problemów w oparciu o konkretne stany faktyczne.