Wzorem ubiegłego roku, celem tej edycji rankingu jest promocja zarówno nowoczesnych rozwiązań wdrażanych w podlaskich firmach, jak i inicjatyw służących promocji innowacyjnego myślenia i działania realizowane w organizacjach otoczenia biznesu, szkołach czy uczelniach.
– Zespół Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego (za realizację projektu ph. Buduj i ucz, wyzwalającego kreatywność, logiczne myślenie i cierpliwość dzieci);
– Uniwersytet w Białymstoku (za realizację projektu Kreatywne Rozmowy o Nauce, promującego w wielu środowiskach najnowsze osiągnięcia nauki i możliwości ich praktycznego zastosowania);
– Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej (za działalność Biura Transferu Technologii oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii, usprawniającego współpracę między przemysłem i nauką)
Do wymienionych placówek  nauki trafiły w ubiegłym roku nagrody w kategorii Innowacje społeczne. Wprowadzono tę kategorię w ub. roku uznając, że coraz większy wpływ na innowacyjność gospodarki i polepszanie jakości życia mieszkańców regionu mają inicjatywy i rozwiązania nie tylko stricte biznesowe. Kto wygra w tym roku?
15 kwietnia upływa termin zgłaszania podlaskich instytucji, ale przede wszystkim z firm. Zapraszamy serdecznie, bo dzięki uczestnikom rankingu możemy promować innowacyjne rozwiązania podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstw regionu. Laureatów – jak poprzednio – kapituła wyłoni w kategoriach Usługi, Produkcja i Rozwiązania cyfrowe w podziale na firmy mikro, małe, średnie i duże.
Wśród uczestników wybierani są także zdobywcy tytułów: Młodzi dynamiczni (dla firmy działającej krócej niż trzy lata; wiek przedsiębiorców nie ma znaczenia) i Wynalazca Roku (obie wybierane na podstawie danych zawartych w ankietach nadsyłanych przez firmy.
Partnerami merytorycznymi tegorocznego rankingu jest NOT Białystok (11. już rok), Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, Park Przemysłowy w Łomży i Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. Przedstawiciele tych organizacji wchodzą w skład kapituły rankingu.
Udział w rankingu jest bezpłatny. Podstawą wyboru laureatów są dane zawarte w ankietach.
Kapituła zastrzega sobie możliwość wizyty w firmie czy instytucji w celu lepszego poznania jej działalności.