Serdecznie zapraszamy na kolejne śniadanie biznesowe w dniu 10 maja o godz, 9.00 w Parku Przemysłowym Łomża.

Śniadania biznesowe to cykliczne spotkania lokalnych przedsiębiorców z Prezydentem Miasta Łomży traktowane jako ważne forum dialogu między środowiskiem przedsiębiorców a samorządem, służące wymianie doświadczeń i wiedzy w sprawach ważnych dla rozwoju lokalnych firm