W dniu 6 lipca b.r. odbyło się spotkanie przedsiębiorców prowadzących działalność w Parku Przemysłowym Łomża z profesorem Masatake Wada z Uniwersytetu Teikyo w Tokio. 

Spotkanie otworzył Prezes Parku Przemysłowego w Łomży Pan Andrzej Kiełczewski, który powitał zgromadzonych gości i przybliżył ofertę parku. Następnie biorący udział w spotkaniu przedsiębiorcy zaprezentowali swoje firmy. Pan Paweł Szymański- wspólnik w firmie Nemitech Sp. z o.o. przybliżył informacje o projektowanych i produkowanych maszynach oraz liniach przemysłowych. Przedstawiciele firmy Cognibe Pan Adam Szummer- kierownik oddziału Research & Innovation  oraz Pani Bożena Kos- menager operacyjny zaprezentowali innowacyjne narzędzia informatyczne służące automatyzacji procesów w firmach. Kolejnym przedsiębiorcą z PPŁ był Pan Robert Bagiński-  właściciel firmy RBB Electric, zajmujący się projektowaniem instalacji i sieci elektroenergetycznych. Jako ostatni zaprezentował się właściciel dynamicznie rozwijającej się firmy logistycznej Logmap Pan Roland Prusinowski.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Stanisław Kaczyński z Łomżyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej

Po przeprowadzonej dyskusji gość z Japonii zwiedził budynek Inkubatora Przedsiębiorczości.