W nawiązaniu do rozmów  z przedsiębiorcami Polska Agencja Inwestycji i Handlu planuje zorganizować  spotkanie dotyczące  możliwości wsparcia przedsiębiorców w podejmowaniu działalności eksportowej zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. Spotkanie planowane jest w trzeciej dekadzie sierpnia w Parku Przemysłowym Łomża.

Misją Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Agencja wspiera w pokonywaniu procedur administracyjnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców.

Doświadczenie wskazuje, że przedsiębiorcy często obawiają się ekspandować na rynki zagraniczne, szczególnie pozaeuropejskie, ze względu na ryzyko i koszty obsługi takich inwestycji. Zadaniem Agencji jest, szczególnie w fazie inicjacyjnej, zminimalizowanie ryzyka poprzez dostarczenie esencjonalnych informacji na temat rynków i zapewnienie opieki ekspertów. Oznacza to podejmowanie wielu czynności mających na celu pomoc w weryfikacji partnerów, znalezieniu lokalizacji, organizacji promocji oraz innych działań ułatwiających eksplorowanie nowego rynku. Agencja realizuje również wiele programów ukierunkowanych na poszczególne obszary świata (m.in. GO Africa, GO India, GO ASEAN, GO China, Mosty Technologiczne). Te i inne działania chcemy zaprezentować przedsiębiorcom w czasie planowanego spotkania.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem prosimy o zgłaszanie się recepcja@parklomza.pl  

lub tel: 862199323  do dnia 10 sierpnia 2018 roku.