Park Przemysłowy Łomża zaprasza na spotkanie dotyczące możliwości wsparcia przedsiębiorców w podejmowaniu działalności eksportowej, które odbędzie się 30 sierpnia o godz.10.00 w sali konferencyjnej PPŁ. Jego organizatorem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PaiH).

Misja agencji jest bardzo istotna, ponieważ przedsiębiorcy często obawiają się podejmować działalności eksportowe na rynki zagraniczne. Agencja ma na celu dostarczenie informacji na temat rynków i zapewnienie opieki ekspertów. Oznacza to podejmowanie wielu czynności mających na celu pomoc w weryfikacji partnerów, znalezieniu lokalizacji, organizacji promocji oraz innych działań ułatwiających eksplorowanie nowego rynku. Agencja realizuje również wiele programów ukierunkowanych na poszczególne obszary świata (m.in. GO Africa, GO India, GO ASEAN, GO China, Mosty Technologiczne). Te i inne działania chcemy zaprezentować przedsiębiorcom w czasie planowanego spotkania.

Spotkanie obejmować będzie ogólną charakterystykę działań PAIH, w tym:

  1. Opis działalności Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH)
  2. Spektrum działań podejmowanych w ramach obsługi inwestora
  3. Branżowych Programów Promocji
  4. Polskie Mosty Technologiczne
  5. Działań promocyjnych realizowanych w ramach targów międzynarodowych
  6. Szkoleń, publikacji, wydarzeń tematycznych.

Planowany czas spotkania to 1,5 godziny. Po zakończeniu części merytorycznej przewidziane są rozmowy B2B.

Spotkanie odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Parku Przemysłowego Łomża. Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem prosimy o zgłaszanie się recepcja@parklomza.pl lub tel: 862199323 do dnia 29.08.2018 do godz.14.00.

Udział jest bezpłatny.