Zapraszamy na bezpłatne seminarium zorganizowane w ramach programu prewencji wypadkowej realizowanej  przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Seminarium skierowane jest do wszystkich zainteresowanych a w szczególności pracodawców, pracowników z sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, transport, edukacja z obszaru działania ZUS Oddział Białystok

Tematyka seminariów / warsztatów / kursów:

1. Zagrożenia w środowisku pracy powodujące wypadki i choroby  zawodowe oraz sposoby zapobiegania im.
2. Kurs udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej osobom  poszkodowanym z elementami podstaw ratownictwa

Termin – 07 września 2018 r . w godz. 9:00-15:00
Miejsce – Park Przemysłowy Łomża, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166

Osoba do kontaktu:
Kazimierz Boguski tel. 501 826 494, e-mail:pwkabo@gmail.com
tel. 666 402 660, e-mail: kontakt@pwkabo.pl

Termin zgłoszenia: do dnia 06.09.2018 roku

Forma zgłoszenia: elektronicznie, listownie

CENTRUM Szkoleniowo – Ubezpieczeniowe
PW KABO Kazimierz Boguski
Ul. Mickiewicza 29, 18-400 Łomża

Zgłaszając uczestnictwo prosimy o podanie :
– danych teleadresowych Państwa Firmy;
– imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika;
– branża: przetwórstwo, handel detaliczny/hurtowy , naprawa pojazdów , sprzętu,  opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, transport, usługi, edukacja.
– imię i nazwiska i telefon zgłaszającego

Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe, upominki oraz zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

Uczestnictwo bezpłatne Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń