W dniach 3-4 października br. odbył się w Białymstoku V Wschodni Kongres Gospodarczy – największa debata na temat obecnego i przyszłego stanu gospodarki makroregionu, czyli województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Wydarzenie zainaugurowało otwarcie Wystawy Podlaskiej Gospodarki na Rynku Kościuszki w Białymstoku, której celem była promocja regionalnych firm oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość. Podczas wystawy można było zapoznać się z ofertą Parku Przemysłowego Łomża.

Tegorocznej edycji Kongresu towarzyszyło hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”, nadając kierunek debatom prowadzonym w międzynarodowym gronie, m.in. Austrii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chin, Cypru, Francji, Konga, Kuwejtu, Irlandii, Panamy, Mołdawii, Rosji, Senegalu, Słowacji i Ukrainy oraz instytucji pozarządowych i wspierających biznes, m.in. przedstawiciele Parku Przemysłowego Łomża. W ramach wydarzeń towarzyszących zorganizowano inspirujące spotkania dla młodzieży, doceniono najlepsze przedsięwzięcia gospodarcze, standardy zarządzania i pomysły na biznes.  Tematem przewodnim debaty były zagadnienia dotyczący miejsca i roli Polski w ewolucji programów rozwojowych UE, „milowych” programów infrastrukturalnych, rządowych programów mieszkaniowych, programu Pakiet dla Średnich Miast. Istotnym elementem uzupełniającym formułę debaty były międzynarodowe dwustronne spotkania gospodarcze Polska – Litwa i Polska – Białoruś. Sukces kongresu pozwala snuć nadzieję, iż impreza wpisze się na stałe w harmonogram debat w tej części Polski.