W sali konferencyjnej  Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o. w dniu 14 listopada 2018r. o godz.11.00 odbędzie się spotkanie w ramach  Światowego  Tygodnia Przedsiębiorczości 2018, które jest skierowane do  wszystkich przedsiębiorców chcących prowadzić działalność gospodarczą, inwestować oraz rozwijać swoje przedsiębiorstwa w mieście Łomża. Młodzież szkolna i studenci zostaną wprowadzeni w tematykę przedsiębiorczości oraz poinstruowani jak stawiać w niej pierwsze kroki.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Ma on na celu pomóc osobom fizycznym i przedsiębiorcom zdobyć oraz poszerzyć wiedzę  z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, czy budowania własnej marki.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Łomża.

Agenda spotkania :

14 listopad 2018r. (środa)

  • 11.00
  • Wykład inauguracyjny, temat prelekcji: „Jak skutecznie konkurować na rynku ?”

Dr Dariusz Perło Prorektor PWSIiP

  • 11.40

Wystąpienie  przedsiębiorców :

  • Pan Paweł Grabowski – Prezes ReeWise z o.o. i  Przedstawiciel  Exadel Poland Sp. z o.o.
  • Pan Paweł Szewczuk – Prezes Imperio Laboratories Sp. z o.o
  • 12.30
  • „Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą”
  • „Enterprise Europe Network – największa na świecie sieć wspierająca MŚP w internacjonalizacji”

Przeprowadzi Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Godz. 12.50

  • „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”

Przeprowadzi Biuro Rachunkowe Ponitax w Łomży

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 12.11.2018 do godz. 15.00

na e-mail: recepcja@parklomza.pl lub telefonicznie (86) 219 93 23.