W dniu 14 listopada 2018 r. w Parku Przemysłowym Łomża odbyło się spotkanie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2018, które zostało skierowane do wszystkich przedsiębiorców chcących prowadzić działalność gospodarczą, inwestować oraz rozwijać swoje przedsiębiorstwa w mieście Łomża. Ideą spotkania była promocja świadomego rozwoju i aktywnej postawy wobec życia i podejmowania biznesowych inicjatyw. Miała ona na celu pomoc osobom fizycznym i przedsiębiorcom w zdobyciu oraz poszerzeniu wiedzy z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania startupów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Pan Mariusz Chrzanowski Prezydent Miasta Łomża.
Spotkanie otworzył i moderował Prezes Parku Przemysłowego Łomża Pan Andrzej Kiełczewski.
Wykład inauguracyjny „Jak skutecznie konkurować na rynku ?” wygłosił dr Dariusz Perło – Prorektor PWSIiP. W swoim wystąpieniu poruszył takie zagadnienia jak strategia konkurencji czy strategia rozwoju.
Następnie głos zabrali przedsiębiorcy : Pan Paweł Grabowski – Prezes ReeWise z o.o. i przedstawiciel Exadel Poland Sp. z o.o. oraz Pan Paweł Szewczuk – Prezes Imperio Laboratories Sp. z o.o.
W dalszej kolejności prelekcję poprowadził Pan Wojciech Szmidt, przedstawiciel Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Przedstawił on zagadnienia w obszarze „Funduszy Pożyczkowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą” i „Enterprise Europe Network – największej na świecie sieci wspierająca MŚP w internacjonalizacji”.
Spotkanie zakończyło wystąpienie przedstawiciela Biura Rachunkowego Ponitax z Łomży Pana Wadima Szczyrskiego – „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.