Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku ma przyjemność zaprosić na bezpłatne spotkanie informacyjne w zakresie wsparcia eksportu oraz inwestycji pt. „Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Szwecją”.

Celem spotkania jest przekazanie przedsiębiorcom informacji niezbędnej do planowania, organizowania oraz realizacji eksportu i inwestycji na rynku szwedzkim. Jest ono adresowane do przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność na wymienionym rynku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w siedzibie Izby Przemysłowo–Handlowej w Białymstoku, przy ul. Antoniukowskiej 7.

Zainteresowani proszeni są o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod nr tel. 85 652 56 45 lub e-mail: biuro@iph.bialystok.pl.

Program spotkania

13.00-13.15 Rejestracja uczestników, serwis kawowy

13.15-13.45 Otwarcie spotkania i powitanie zaproszonych gości, wprowadzenie z zakresu tematyki spotkania – Witold Karczewski, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku,

13.45-15.00   Perspektywy rozwoju współpracy z inwestorami szwedzkimi, główne obszary polsko-szwedzkiej współpracy bilateralnej; aktywność firm szwedzkich na polskim rynku oraz polskich na rynku szwedzkim, możliwości wsparcia działalności eksportowej, aspekty prawne  prowadzenia działalności biznesowej na rynku szwedzkim- dyskusja; –  Magdalena Pramfelt- Prezes Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej w Gdańsku,

15.00-16.45 Praktyczne aspekty współpracy z szwedzkimi partnerami – doświadczenia w kontaktach handlowych z rynkiem szwedzkim, biznesowe warunki wejścia na rynek szwedzki, zawieranie umów, negocjacje handlowe, bezpieczeństwo biznesowe współpracy, zasady współpracy, perspektywiczne branże do współpracy- dyskusja; – Marek Popławski- Dyrektor Sprzedaży w Unihouse,  Oddział  Unibep

16.45-18.00   Lunch oraz rozmowy kuluarowe