Od stycznia 2019 zaczną obowiązywać zmiany dotyczące składek ZUS. W celu objaśnienia nowych przepisów, w dniu 12 grudnia 2018r. o godzinie 10.00 w Parku Przemysłowym Łomża odbyło się spotkanie – „Obowiązki pracodawcy wobec ZUS”. Szkolenie zostało skierowane do przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz takich, którzy planują założyć własną firmę.

Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:

  1. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.
  3. „Ulga na start”
  4. Preferencyjne składki
  5. Działalność nieewidencjonowana
  6. „Mała działalność gospodarcza”
  7. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
  8. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – „e-składka”.
  9. Zasady sporządzania i korygowania dokumentów – najczęściej popełniane błędy.
  10. Usługi elektroniczne dostępne dla płatników.

Spotkanie otworzył Prezes Parku Przemysłowego Łomża- Pan Andrzej Kiełczewski. Szkolenie poprowadziła Pani Ewa Siwik- Kierownik Inspektoratu ZUS, która przedstawiła uczestnikom zmiany w przepisach od nowego roku.  Natomiast w trakcie spotkania, chętni mogli skorzystać z pomocy Pani Agnieszki Boryszewskiej- Kierownika Sali Obsługi Klienta Inspektoratu ZUS, która udzielała szczegółowych wyjaśnień oraz zakładała konto PUE wszystkim zainteresowanym.