Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podpisała porozumienie o współpracy z Parkiem Przemysłowym Łomża Sp z o.o. Strony będą wspólnie działać na rzecz rozwoju przedsiębiorstw w Łomży i subregionie łomżyńskim.

Celem współpracy jest promocja i wsparcie przedsiębiorstw w prowadzeniu działalności, a także zwiększenie konkurencyjności przemysłu w regionie łomżyńskim. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaoferuje przedsiębiorstwom zrzeszonym w PPŁ specjalnie przygotowaną ofertę finansowania inwestycji, natomiast Park Przemysłowy Łomża będzie informował przedsiębiorców, działających na jego obszarze o możliwościach dostępnych w ramach finansowania ze środków ARP S.A.

Zgodnie z porozumieniem spółki działające na terenie PPŁ mogą skorzystać z finasowania ARP S.A., między innymi w formule wsparcia: inwestycji, kapitału obrotowego, czy ekspansji zagranicznej. Warianty finasowania dostosowane są indywidualnych potrzeb klienta i zależą od jego sytuacji.

ARP S.A. od 2010 roku udzieliła przedsiębiorcom finasowania na łączną kwotę ponad 3,7 mld zł. Wśród beneficjentów pożyczek są zarówno firmy publiczne jak i prywatne z ponad 20 branż. Od niedawna z oferty pożyczkowej ARP mogą skorzystać nie tylko duże i średniej wielkości przedsiębiorstwa lecz także małe i mikrofirmy.

Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. jest miejscem stworzonym dla osób z innowacyjnym pomysłem na biznes. Stanowi spójny element szeregu działań podjętych przez władze samorządowe miasta Łomża mających na celu stworzenie przestrzeni niezbędnej dla wsparcia i rozwoju inicjatyw gospodarczych oraz poprawy atrakcyjności gospodarczej miasta. Jesteśmy nowoczesną instytucją otoczenia biznesu o różnych funkcjach, wspierających rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw opartych na wiedzy, umiejętnościach i aktywności mieszkańców subregionu łomżyńskiego – powiedział Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu Spółki. Uważam, iż przedsiębiorcy z naszego regionu otrzymują możliwość skorzystania z atrakcyjnego wsparcia finansowego Agencji Rozwoju Przemysłu– dodaje Andrzej Kiełczewski.