W Parku Przemysłowym Łomża  odbyło się spotkanie studentów trzeciego roku kierunku Zarządzanie z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży którzy przybyli do PPŁ wraz z  Panią Profesor Cecylią Sadowską-Snarską.

Celem spotkania było poznanie przez młode osoby możliwości kariery w skali lokalnej z uwzględnieniem wsparcia Parku. Park Przemysłowy już od ponad 3 lat promuje wśród młodych osób ideę prowadzenia i rozwoju własnego biznesu. Wyrazem tej misji są cyklicznie organizowane spotkania ze studentami łomżyńskich uczelni. Studenci dowiedzieli się jak w praktyce prowadzi się własną działalność gospodarczą, jakie są zagrożenia i trudności na początkowym etapie prowadzenia firmy, jak je rozwiązywać oraz gdzie pozyskiwać środki zewnętrzne na działalność gospodarczą. Spotkanie otworzył i moderował Prezes Parku Przemysłowego Łomża – Pan Andrzej Kiełczewski, który w swoim wystąpieniu przedstawił założenia i cel powstania PPŁ. W dalszej kolejności głos zabierali zaproszeni przedsiębiorcy. Pan Paweł Parzych z firmy „SOFT PC” przedstawił studentom podstawowe informacje potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze IT, natomiast drugi z przedsiębiorców, Pan Tomasz Góralczyk z firmy „Góralczyk Nieruchomości”, omówił zasady inwestowania w nieruchomości oraz prowadzenia działalności w tej branży.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Parku Przemysłowego Łomża w trakcie którego, Pan Andrzej Kiełczewski Prezes Spółki przedstawił studentom ofertę związaną z infrastrukturą PPŁ w zakresie wynajmu biur, inkubacji, doradztwa, serwerowni i innych usług.