W dniu 25.01.2019 r. w Parku Przemysłowym w Łomży odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące  „Zmian w prawie pracy i podatkach w 2019 r.”

Tematem szkolenia były najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych i w podatku VAT oraz rozliczenie roczne w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym elektroniczna forma składania dokumentów w ramach usługi e-PIT. W spotkaniu wzięli udział lokalni przedsiębiorcy. Zgromadzonych słuchaczy przywitał Pan Andrzej Kiełczewski Prezes Parku Przemysłowego w Łomży oraz Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łomży Pan Waldemar Gorlo.

W pierwszej części spotkania Pan Krzysztof Jutrzenka, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w Łomży przybliżył słuchaczom zmiany w prawie pracy w zakresie m.in. terminów zawarcia umów, handlu w niedzielę, RODO, kar porządkowych, składek ZUS i na ubezpieczenie, przechowywania dokumentacji, pracowniczych planów kapitałowych oraz wypadków w pracy. Pan Krzysztof Jutrzenka podkreślał, że w razie pytań można dzwonić do Centrum Poradnictwa PIP na nr (086) 216-54-02 lub (086) 216-54-02.

W drugiej części spotkania Pani Małgorzata Chrząstowska przedstawiła najważniejsze zmiany dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.  Pani Monika Mańko przybliżyła zasady skorzystania z usługi elektronicznego składania zeznań podatkowych w ramach usługi e-PIT. Natomiast Pani Barbara Rogowska zapoznała zebranych ze zmianami w podatku od towarów i usług VAT, które weszły 1 stycznia 2019 r. Duże zainteresowanie wydarzeniem jest potwierdzeniem zasadności przeprowadzania tego typu szkoleń, które bez wątpienia ułatwiają jego uczestnikom poruszanie się po meandrach prowadzenia własnego biznesu.