Serdecznie zapraszamy na konferencję POLSKA STREFA INWESTYCJI organizowaną przez Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Prezydenta Miasta Łomża. Partnerem konferencji jest firma Pwc.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 lutego o godz. 11.00 w Parku Przemysłowym Łomża.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji z dnia 28 sierpnia 2018 r. wprowadziły nowe, bardzo korzystne warunki inwestowania w Łomży.

Podczas konferencji przedstawione zostaną warunki inwestowania, które pozwolą na zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 15 lat oferowane w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz warunki  zwolnienia z podatku od nieruchomości nawet do 6 lat oferowane przez miasto Łomża.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 18 lutego 2019 r. mailowo na adres cop@um.lomza.pl lub telefonicznie +48 86 2156852.

DOCX | AGENDA SPOTKANIA