Chcesz wyprzedzać konkurencję? Prowadź badania rozwojowe. Właśnie do Ciebie skierowany jest konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw i konsorcjów przemysłowo-naukowych. Można w nim otrzymać dofinansowanie na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę). Wsparcie przewidziane jest również na prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R, ukierunkowanych na wdrożenie. Mogą to być badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie.

Można też kupić takie usługi od innych jednostek, w tym także spoza regionu czy kraju. Nabycie wyników prac B+R może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, licencje, know-how.

Konkurs w ramach RPOWP został podzielony na dwumiesięczne rundy, do podziału jest łącznie 100 mln zł. Aktualnie, do 31 maja, trwa runda III. Kolejna i zarazem ostatnia – od 1 czerwca do 31 lipca. Zachęcamy do składania wniosków.

Szczegóły naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach znajdziesz na stronie naboru.