Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Od 31 lipca br. start-upy, które zakończą program inkubacji na jednej z 6 Platform startowych w Polsce Wschodniej, będą mogły składać wnioski o dofinansowanie dalszego rozwoju swoich przedsięwzięć.

Wsparciu podlegają przedsięwzięcia realizowane na terenie Polski Wschodniej, polegające na rozwoju działalności biznesowej przedsiębiorstw typu start-up gotowych do wejścia na rynek z innowacyjnym produktem i dysponujących zweryfikowanym w toku inkubacji modelem biznesowym.

Start-upy w konkursie ubiegać się mogą o bezzwrotną dotację w kwocie do 1 mln zł.

Konkurs jest podzielony na 7 dwumiesięcznych rund. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane wyłącznie elektronicznie do 30 września 2020 r.

Kompletna dokumentacja konkursowa w ramach poddziałania 1.1.2 POPW, w tym Regulamin konkursu nr 1 (1/2019) zawierający szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania konkursu.

Nie znaleziono żadnych pól.