Konferencja „Etyczne aspekty funkcjonowania firmy w gospodarce rynkowej” realizowana jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Odbędzie się w dniu 4.10.2019 roku w budynku Uczelni Jańskiego w Łomży, ul. Krzywe Koło 9.

Celem konferencji jest podniesienie świadomości przedsiębiorców z sektora MSP z terenów Powiatu Łomżyńskiego co do korzyści jakie może przynieść stosowanie etyki w biznesie.

Program konferencji:

10.00 Rozpoczęcie konferencji
dr Joanna Karpowicz,
Rektor Uczelni Jańskiego w Łomży
10.10 Przedsiębiorczość. Spojrzenie uetycznione
Ks. dr Jacek Czaplicki
wykładowca akademicki, WSD w Łomży, UKSW
w Warszawie, Uczelnia Jańskiego  w Łomży
10.30 Etyka w biznesie na przykładzie UE.
Lech Antoni Kołakowski
Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący sejmowej komisji do spraw  UE,  przewodniczący sejmowej podkomisji do spraw wykorzystania środków UE.
11.00 Etyka w biznesie regionalnym – teoria a praktyka,
dr Antoni Chojnowski
, Przewodniczący Rady Nadzorczej PREFBET Sp. z o. o.
11.30 Przerwa kawowa
12.00 Innowacyjność i kreatywność jako wartość przyszłości,
dr Joanna Karpowicz,
Rektor Uczelni Jańskiego w Łomży
12.30 Etyka decyzji finansowych a kryzys finansowy 2007-2008 r.
dr Maria Konopka
, długoletni dyrektor banku, wykładowca Uczelni Jańskiego w Łomży
13.00 Dyskusja
14.00 Zakończenie konferencji

Miejsce obrad:

Aula Uczelnia Jańskiego  w Łomży
Łomża ul. Krzywe Koło 9
Udział w konferencji jest bezpłatny.  

Zgłoszenia przyjmowane są do 22.09.2019 r.: mailowo:janski.lomza.organizacja@gmail.com; lub tel. 668 487 741