Serdecznie zapraszamy pracodawców i instytucje z otoczenia biznesu na seminarium w ramach Europejskich Dni Pracodawców, które  odbędzie się w sali konferencyjnej Parku Przemysłowego Łomża w dniu 24 października 2019 r. o godzinie 9.30.

Program spotkania:

Powiatowy Urząd Pracy

 • Rola kształcenia zawodowego na rynku pracy, w tym wsparcie realizowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 • Pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe świadczone na rzecz pracodawców.
 • Wsparcie pracodawców w zakresie tworzenia subsydiowanych miejsc pracy.

Urząd Skarbowy

 • Zmiany w podatku VAT , które weszły w życie od 01.09.2019r. (biała lista podatników VAT, wyłączenie ze zwolnienia nowych grup podatników VAT, zmiany dot. faktury VATRR).
 • Zmiany w podatku VAT mające wejść w życie od 01.11.2019, 01.01.2020r. oraz 01.04.2020r. (obowiązkowy split payment w niektórych branżach i konsekwencje jego braku, Wiążąca Informacja Stawkowa, NIP na paragonie , nowa matryca stawek VAT, deklaracje VAT i ewidencja VAT w jednym dokumencie elektronicznym).
 • Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych nowa tabela obowiązująca od 01.10.2019r oraz od 1.01.2020r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym głównych grup ubezpieczonych.
 • Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy.
 • Obowiązki płatnika składek wobec ZUS.
 • Ułatwienia i ulgi dla zakładających firmę.
 • Uprawnienia osób ubezpieczonych do świadczeń.
 • Elektroniczny ZUS.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres email do dnia 22.10.2019r.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy kierować poprzez formularz zgłoszeniowy poniżej