W dniu 9 czerwca br. w Parku Przemysłowym Łomża odbyła się konferencja podsumowująca rezultaty projektu ERASMUS +  „International Partnership for Improving the Quality of Teaching in Vocational Schools”. Spotkanie otworzył dyrektor ZSEiO Paweł Drożyner, który powitał gości oraz uczestników projektu. W dalszej części swojego   wystąpienia przedstawił główne cele i realizację projektu.

Projekt realizowany był przez Lidera Projektu –Zespól Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Łomży wraz z partnerami Wileńską Szkołą Technologii, Biznesu i Rolnictwa z Litwy, Daugavpils Tirdzniecibas Profesionala Vidusskola z Łotwy oraz firmą Perfect Project sp.z o. o z Białystoku, która była partnerem biznesowym.

Głównym celem projektu było unowocześnienie systemu nauczania u partnerów projektu poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik w nauczaniu zawodowym z wykorzystaniem nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych przy użyciu  innowacyjnych metod i technik  nauczania i wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowanie materiałów do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, powstanie związanych z projektem programów szkoleń, w których będą uczestniczyć uczniowie ze szkół partnerskich.

W ramach projektu wdrożono w praktyce, innowacyjne metody i techniki nauczania, z wykorzystaniem nowoczesnego narzędzia – platformy edukacyjnej MOODLE, do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych (rezultat działań ZSEiO nr 6 w Łomży), przy użyciu innowacyjnych metod i technik nauczania wykorzystujących technologie multimedialne i ICT (efekt działań szkoły łotewskiej). Opracowano materiały do nauki przedmiotów zawodowych, szczególnie e-marketingu  (rezultat pracy szkoły litewskie) i materiały do nauki języka angielskiego zawodowego (efekt pracy partnera biznesowego z Białegostoku). Powstał system szkoleń umiejętności zawodowych w obszarach takich jak: ICT, etyka w biznesie i komunikacja czyli w obszarach „braków umiejętności i kompetencji”  ustalonych  na postawie diagnozy przeprowadzonej wśród pracodawców polskich, łotewskich i litewskich.

W systemie szkoleń uzupełniających i podwyższających kwalifikacje zawodowe, na etapie wdrożenia,  uczestniczyli uczniowie i nauczyciele  ze szkół partnerskich, ale, co należy podkreślić, mogą z nich skorzystać wszystkie osoby zainteresowane nowoczesnym kształceniem zawodowym, praktycznie z całego świata (wszystkie materiały dostępne są w języku angielskim).

Podczas konferencji zostały przedstawione cztery rezultaty/ poszczególne cele cząstkowe każdego z partnerów.  Spotkanie zakończyło się wręczeniem przez dyrektora Pawła Drożynera certyfikatów oraz podziękowań uczestnikom projektu.