W dniach 19 i 22.11 2019 roku podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Parku Przemysłowym Łomża odbyły się cykliczne warsztaty oraz seminarium poświęcone promowaniu świadomego rozwoju, aktywnej postawie wobec życia i podejmowaniu biznesowych inicjatyw. Eventy rozpoczynały się o godz. 10:00. Otworzył je Prezes PPŁ Pan Andrzej Kiełczewski, który po przedstawieniu prelegentów oraz powitaniu licznie przybyłych gości, przedstawił zgromadzonym ideę oraz cele Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Prezes Zarządu Spółki podczas spotkań przedstawił projekt platformy startowej dla nowych pomysłów HUB OF TALENTS 2, którego celem jest wsparcie finansowe innowacyjnych pomysłów na biznes.

Podczas seminarium zatytułowanego „Przygotowanie modelu biznesowego”, prowadzonego przez Panią Magdalenę Wiśniewską omówione zostały kwestie finansowania rozwoju innowacyjnych pomysłów biznesowych (platforma startowa dla nowych pomysłów „Hub of Talents 2) oraz propozycje wartości na przykładzie Gazety bezpłatnej, Yellow Tail, Nike etc. Przedstawiona została również istota oraz struktura modelu biznesowego według Business Model Canvas. Ponadto na przykładzie czołowych firm poszczególnych branży wskazano najistotniejsze segmenty klientów oraz partnerów, kluczowe działania i zasoby, a także strumienie przychodów oraz kosztów. Seminarium zawierało również omówienie budowy narzędzia BMC (9 elementów) i wykorzystanie modelu biznesowego na przykładzie Cirque du Soleil oraz Apple — iPod i iTunes. Seminarium zakończyło się panelem pytań przybyłych gości oraz ożywioną dyskusją.

W dniu 22 listopada odbyły się warsztaty prowadzone przez Marka Baina pt. „Techniki prezentacji pomysłów oraz przygotowania do sesji pitchingowych”. Na wstępie prowadzący zaprezentował case study PERK i MrCertified czyli “Jak pozyskać ponad 2 mln złotych finansowania zewnętrznego, wpaść w duże problemy finansowe i tylko otrzeć się o czołówkę najbardziej popularnych start-upów, a następnie własnymi siłami zbudować solidny biznes”. Prelegent przybliżył zasady najlepszych prezentacji pomysłów oraz pitchów ze świata. Podczas warsztatów wskazano na rolę komunikacji niewerbalnej i jej wpływ na Twoją ocenę jako przedsiębiorcę. Podczas warsztatów ćwiczono z uczestnikami tworzenie własny pitchów i prezentację siebie i swojego biznesu (co robię, silne strony, nasze USP, uśmiech, uścisk dłoni i 1-minute speed dating). Istotnym elementem zajęć była dodatkowa teoria i dobre praktyki przygotowywania się do prezentacji pomysłu, firmy i siebie przed widownią i inwestorami. Trochę teorii i dobrych praktyk, jak to zrobić dobrze i krok po kroku.

Spotkania i prelekcje, które odbyły się w Parku Przemysłowym Łomża w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, bez wątpienia, należy uznać za sukces. Świadczy o tym przede wszystkim jakość prowadzonych seminariów i warsztatów, zainteresowanie mediów oraz liczba przybyłych gości.