Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na szkolenie dla beneficjentów funduszy europejskich dot. rozliczania projektów przez beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Szkolenie odbędzie się 11 grudnia 2019 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łomży przy ul. M.C Skłodowskiej 1.

Szczegółowe informacje dot. programu szkolenia jak również godzin znajdują się  w ogłoszeniu o szkoleniu pod linkiem: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/szkolenie-dot-udzielania-zamowien-przez-beneficjentow-niezobowiazanych-do-stosowania-ustawy-pzp—baza-konkurencyjnosci-w-lomzy.html