Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do II cyklu inkubacji w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.

Wyniki oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do dnia 5 listopada 2019 r.

PDF | OCENA POZYTYWNA

PDF | OCENA NEGATYWNA

Wyniki oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do dnia 26 listopada 2019 r.

PDF | OCENA POZYTYWNA

PDF | OCENA NEGATYWNA

Wyniki oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do dnia 28 listopada 2019 r.

PDF | OCENA POZYTYWNA

PDF | OCENA NEGATYWNA