Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową pomysłów zakwalifikowanych do II cyklu inkubacji w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.

Wszystkie osoby, które przystąpiły do Paneli Ekspertów, w najbliższych dniach dostaną mailową informację o następnych możliwych krokach.

PDF | Lista rankingowa II cykl