UWAGA ZMIANA TERMINU SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 7 lutego 2020 o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej nr 310 w Inspektoracie ZUS przy ulicy Szosa Zambrowska 29 w Łomży

Udogodnienia dla przedsiębiorców będą tematem spotkania, które odbędzie się 04.02.2020 roku o godz.10,00 w sali konferencyjnej PPŁ. Na spotkanie zaprasza Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Park Przemysłowy Łomża.

1. Ułatwienia i ulgi dla osób rozpoczynających działalność:

• Ulga na start

• Preferencyjne składki

• „Mały ZUS, „Mały ZUS plus”

2. Prowadzący działalność gospodarczą a inne tytuły do ubezpieczeń społecznych

3. Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zasady opłacania.

Szkolenie adresowane do pracowników Biur Rachunkowych, osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą.