Pracodawco szukasz pracownika? Zastanawiasz się nad zatrudnieniem cudzoziemca? Przyjdź na seminarium organizowane przez Park Przemysłowy Łomża oraz Powiatowy Urząd Pracy, które odbędzie się 29 czerwca br. o godz. 10:00 i dowiedź się więcej o zatrudnianiu obcokrajowców.

Podczas spotkania zostaną przybliżone zadania powiatowych urzędów pracy w zakresie rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom oraz informacje dotyczące składania krajowej oferty pracy w celu uzyskaniu informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

W dalszej części seminarium zostaną  przedstawione podstawowe informację aktualne na ten rok, a także o planowanych zmianach, jakie mają wejść od 2018 roku.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166. Wstęp wolny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wszyscy zainteresowani proszeni są o przesłanie na adres mailowy Parku (recepcja@parklomza.pl) lub tel. 086 2199323 informacji o chęci udziału w spotkaniu do dnia 26.06.2017r. godz 15:00.