Zapraszamy do zapoznania się z wstępnymi wynikami oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do III cyklu inkubacji w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.

Uzasadnienie niespełnienia kryteriów formalnych jest przedstawione w informacji mailowej wysłanej do poszczególnych Pomysłodawców, których wniosek inkubacyjny otrzymał ocenę negatywną.

Informujemy, że Pomysłodawcy mają możliwość ponownego złożenia wniosku inkubacyjnego w ramach trwającego naboru do III cyklu inkubacji.

PDF | Wyniki oceny formalnej POZYTYWNE

PDF | Wyniki oceny formalnej NEGATYWNE