W związku z uruchomieniem wsparcia w ramach tzw. tarczy kryzysowej urzędy pracy na terenie woj. podlaskiego ogłaszają nabory wniosków firm dotkniętych skutkami wystąpienia COVID-19

Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie z kilku źródeł:

  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowniczych w ramach tzw. Podlaskiego Pakietu Gospodarczego (finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój),
  • mikropożyczki z Funduszu Pracy.

Szczegółowe informacje na temat każdej z form pomocy dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy oraz WUP w Białymstoku

Poniżej informacje nt. ww. wsparcia.

PDF | Tabela dot. form wsparcia przedsiębiorców