Startupy z „Hub of Talents 2”: coat-it i NANOO PRINTERS otwierają ranking projektów wybranych do dofinansowania w III rundzie konkursu Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Razem z UCANCOMMERCE, KSIEGOWYDORADCA i Sanus Inno otrzymają dofinansowanie powyżej 900 tysięcy złotych per spółka na dalszy rozwój działalności.

Konkurs Rozwój startupów w Polsce Wschodniej dedykowany jest startupom, które z sukcesem ukończyły inkubację w ramach jednej z 6 Platform startowych i chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny, systematycznie zwiększając jego sprzedaż.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że w III rundzie konkursu, trwającej od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., złożono 43 wnioski. Dofinansowanie na łączną kwotę blisko 18 mln zł uzyskało 19 najlepszych projektów.

Rekomendowana kwota dofinansowania startupów z Hub of Talents 2:

  • coat-it – 904 170,50 PLN
  • NANOO PRINTERS – 964 248,02 PLN
  • UCANCOMMERCE – 998 055,50 PLN
  • Sanus Inno – 999 736,00 PLN
  • KSIEGOWYDORADCA – 966 756,85 PLN

W poprzedniej turze konkursu do dofinansowania zostały wybrane 3 startupy z Hub of Talents 2: OWL IOT, CROWDIO oraz SYDIG.

Wszystkim startupom gratulujemy.