Już 847 wniosków zostało ocenionych pozytywnie. Do pierwszych przedsiębiorców trafi prawie 168 mln zł z dostępnego budżetu wynoszącego 2,5 mld zł. Program jest wsparciem dla firm na bieżącą działalność, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Średnie firmy pozyskane środki będą mogły przeznaczyć na bieżącą działalność. Środki z tego programu pochodzą z Funduszy Europejskich: 2 miliardy złotych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz 500 milionów złotych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Specjalnie wydzielona kwota 400 mln zł jest przeznaczona dla firm z województwa mazowieckiego.