Next2Met to innowacyjny projekt, którego ideą jest promocja regionów oraz stworzenie bardziej atrakcyjnych warunków dla ich mieszkańców i przedsiębiorców, poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze cyfryzacji. Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w partnerstwie Parku Przemysłowego Łomża.

W ramach projektu „Next2Met” Park Przemysłowy Łomża serdecznie zaprasza przedsiębiorców z Łomży do wypełnienia krótkiej ankiety, która dotyczy usług online świadczonych przez urzędy w naszym regionie. Usługa elektroniczna, która zostanie wskazana w badaniu jako najpilniejsza, najbardziej potrzebna, zostanie potem wprowadzona w urzędach. Ankieta dostępna będzie do 24 września 2020 r.

Link do ankiety: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/ankieta-dla-przedsiebiorcow–uslugi-online-w-wojewodztwie-podlaskim.html