Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do IV cyklu inkubacji w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.

Informujemy, że Pomysłodawcy mają możliwość ponownego złożenia wniosku inkubacyjnego w ramach trwającego naboru do IV cyklu inkubacji.

Ocena formalna obejmuje wnioski złożone IV cyklu inkubacji  do dnia 7 września 2020 r.

PDF | WYNIKI OCENY FORMALNEJ POZYTYWNE

PDF | WYNIKI OCENY FORMALNEJ NEGATYWNE