Zapraszamy do zapoznania się z wynikami wstępnej oceny merytorycznej wniosków inkubacyjnych złożonych do IV cyklu inkubacji w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”.

Na Panele Ekspertów zostaną zaproszone pomysły ocenione pozytywnie. Zaproszenia zostaną wysłane na podane przez Pomysłodawców we wnioskach adresy e-mail.

Aktualizacja: 4 grudnia 2020 r.

PDF | OCENA POZYTYWNA

PDF | OCENA NEGATYWNA