W Parku Przemysłowym Łomża w ramach Hub of Talents 2 inkubację rozpocznie startup ARENA, który pracuje nad stworzeniem i skomercjalizowaniem usługi  opartej o autorską grę sportową dla dzieci i młodzieży z zastosowaniem rozwiązań typu AR (rozszerzona rzeczywistość) i wearable technology (technologia ubieralna) i wykorzystaniem dedykowanych sportowych okularów AR połączonych ze smartfonem.

Pomysł jest inkubowany w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.