W Parku Przemysłowym Łomża w ramach Hub of Talents 2 inkubację rozpocznie zespół VENTEAMER, który opracowuje platformę finansowania w modelu Financing as a Service (FaaS), opartą na technologii blockchain która umożliwi zawieranie bezpośrednich transakcji pomiędzy biorcami i dawcami finansowania.

Venteamer, działając w modelu FaaS, pozwoli na pozyskiwanie i przekazywanie różnych rodzajów finansowania (użytkowego, udziałowego, dłużnego, donacyjnego). Udostępni on również możliwość dobrowolnego nabywania profesjonalnych usług specjalistycznych świadczonych przez zarejestrowanych w ramach platformy usługodawców (Buy Side/Sell Side as a Service – BS/SSaaS). Platforma będzie otwarta dla podmiotów zagranicznych jak też skalowalna na inne rynki.

Pomysł jest inkubowany w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.