Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnymi wynikami oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do V cyklu inkubacji do 9 kwietnia 2021 r. w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.

Uzasadnienie niespełnienia kryteriów formalnych zostanie przedstawione w informacji mailowej, wysłanej do poszczególnych Pomysłodawców, których wniosek inkubacyjny otrzymał ocenę negatywną.

Ocena formalna wniosków złożonych do 9 kwietnia 2021 roku:

PDF | Wyniki oceny formalnej POZYTYWNA

PDF | Wyniki oceny formalnej NEGATYWNA

Ocena formalna wniosków złożonych do 27 kwietnia 2021 roku:

PDF | Wyniki oceny formalnej POZYTYWNA

PDF | Wyniki oceny formalnej NEGATYWNA