Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej wniosków inkubacyjnych złożonych do V cyklu inkubacji w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.

Uzasadnienie niespełnienia kryteriów formalnych zostanie przedstawione w informacji mailowej, wysłanej do poszczególnych Pomysłodawców, których wniosek inkubacyjny otrzymał ocenę negatywną.

PDF | WYNIKI OCENY FORMALNEJ POZYTYWNA

PDF | WYNIKI OCENY FORMALNEJ NEGATYWNA