W dniu 15.11.2021 roku podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Parku Przemysłowym Łomża odbyło się seminarium, którego celem było promowanie oraz przybliżenie idei przedsiębiorczości wśród młodych osób. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie ZSEiO nr 6 w Łomży oraz studenci PWSIiP w Łomży.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Jest to cykliczne wydarzenie, które co roku organizuje Park Przemysłowy Łomża. Moderatorem spotkania był  Prezes PPŁ Pan Andrzej Kiełczewski.

Pierwszy wykład poprowadził Pan dr Łukasz Jędrzejczyk z firmy Evobot 2, inkubowanej w Parku Przemysłowym Łomża. Startup otrzymał w ramach projektu Platformy Startowe „Hub of Talents 2” dofinansowanie w wysokości 1 miliona złotych. Spółka opracowała innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do automatyzacji telefonicznej obsługi klientów. Prelegent przybliżył praktyczne aspekty prowadzenia biznesu. Kolejny wykładowca – Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich PWSIiP w Łomży Pan dr Dariusz Perło, przedstawił strategie dot. prowadzenia biznesu, jej modele oraz rodzaje. Pani Anna Daszuta-Zalewska, Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, przybliżyła zgromadzonym strategię modelu „Design Thinking”. Jest to metodyka tworzenia innowacyjnych produktów/usług/procesów, oparta na dogłębnym zrozumieniu problemów i potrzeb użytkownika. Zaprezentowanych zostało wiele przykładów zastosowania DT, w tym między innymi w Browarze Łomża.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 roku, obecnie w 170 krajach. Koordynatorem ogólnopolskim wydarzenia jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.