W Parku Przemysłowym Łomża w ramach Hub of Talents 2 inkubację rozpocznie startup INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII, który tworzy kamerę termowizyjną zintegrowaną z kaskiem, przeznaczoną do prowadzenia działań technicznych  i ratunkowych w trudnych warunkach zarówno przez straż pożarną, policję wojsko, etc.

Kamera wyposażona jest w wyświetlacz dooczny, który jednocześnie wyświetla całość materiału operatorowi. System wyposażony w system łączności tzw. COFDM, który dzięki specjalnym właściwościom ma możliwość przekazywania obrazu na zadowalające zasięgi także w warunkach braku wzajemnej widoczności punktu nadawczego i odbiorczego dzięki zjawisku odbijania się fal radiowych. Obraz z danej kamery będzie przekazywany do stanowiska dowódczego – może być przesyłanych kilka obrazów w różnych kamer w tym samym czasie. 

Kamera ta występuje w dwóch wersjach: 

  • wersja standardowa – stosowana w otoczeniu, nie narażonym wybuchem np. gazu,
  • wersja iskrobezpieczna – stosowana w warunkach zagrożenia wybuchem npgazu.

Produkt jest adresowany do firm, które potrzebują urządzenia wykorzystującego technikę termowizyjną, a przy tym nie absorbującego osoby, która go używa. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i technice może być stosowany w zespołach technicznych firm wielu branż, a także w służbach ratowniczych lub operacyjnych. Kilka przypadków użycia takiego sprzętu:  

  • branża energetyczna,
  • branża ciepłownicza,
  • branża wydobywcza,
  • branża przemysłowa,
  • straż pożarna,
  • straż graniczna,
  • policja.

Pomysł jest inkubowany w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.