Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową wniosków inkubacyjnych po przeprowadzonych panelach ekspertów do VI cyklu inkubacji w ramach projektu pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2.

PDF | Lista rankingowa VI cykl