W Parku Przemysłowym Łomża w ramach Hub of Talents 2 inkubację rozpocznie startup ARTYZANCI, który w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie dobrami cyfrowymi tworzy narzędzie, które przy pomocy technologii blockchain pozwoli na monetyzację konkretnych zainteresowań użytkowników (historycznych, geograficznych, przyrodniczych) przyczyniając się jednocześnie do promocji przyrodniczego, historycznego i kulturowego dziedzictwa Polski w formie atrakcyjnej dla młodzieży. 

Pomysł jest inkubowany w ramach projektu Platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents 2.